picture picture picture picture

Resultat från City Bikes-undersökning

Vi på City Bikes frågade er – våra användare – vad ni tycker om våra lånecyklar. Vi passade också på att fråga vilka förändringar och förbättringar av lånecykelsystemet som ni vill se i framtiden. Och över 1000 stycken av er har svarat!

I den bifogade rapporten kan du läsa om resultaten som till vår stora glädje är långt bättre än vi hade kunnat hoppas på; Över 90 % av er svarar att de är nöjda med kvaliteten på cyklarna och den förändring flest av er vill se är en utbyggnad av antalet cykelstationer följt av fler cyklar och längre öppettider.

Nu är det inte långt till säsongsstarten 1 april och att cyklarna rullar på Stockholms gator igen!


Undersökning från City Bikes_2017.pdf