picture picture picture picture

Allmänna villkor/låneavtal

Säljföretagets juridiska namn, adress och organisationsnummer:
Clear Channel Sverige AB
Box 5711, 114 87 Stockholm
Org nr 556426-2680

Retur- och återbetalningsregler

Ångerrätt

Under förutsättning att du inte har börjat använda tjänsten har du som är konsument en rätt att frånträda avtalet genom att meddela Clear Channel detta senast fjorton (14) dagar efter det att du mottagit Clear Channels bekräftelse på beställningen ("ångerfrist"). Om du börjar använda tjänsten under ångerfristen förfaller din ångerrätt. Du betalar själv returporto enligt Postens portotabell för kort/hjälm. Ångerrätten gäller inte för outlöst försändelse. Returnerat kort/hjälm skall vara i oanvänt och oskadat skick. Om du utnyttjar din ångerrätt, kommer Clear Channel att inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad du betalat till Clear Channel. Tiden räknas från den dag Clear Channel tog emot ditt meddelande om att avtalet frånträtts.

Din returförsändelse skickas till:
Clear Channel Sverige AB
Box 5711, 114 87 Stockholm

Clear Channel garanterar att de cykelkort du erhåller vid leverans är felfria. Om du erhåller ett defekt kort skall du kontakta Clear Channel så snart möjligt, dock senast inom 14 dagar. Vår kundtjänst skickar dig ett förfrankerad returkuvert. Efter det att Clear Channel fått kortet i retur erhåller du ett nytt kort.

Retur av trasig hjälm
Om produkten är trasig eller felaktig, kontakta vår kundservice. Produkten måste returneras komplett, inkl eventuella tillbehör. Vi skickar dig en ny hjälm.

Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter

Clear Channel har rätt att behandla registrerade personuppgifter om hur du använder tjänsten. Sådan behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:

a) för tillhandahållande och administration av Clear Channel

b) för kvalitetsarbete, analys och utveckling av Clear Channel

c)
för marknadsföring av Clear Channel, erbjudanden som hör samman med Clear Channel eller andra erbjudanden från Clear Channel eller Clear Channel samarbetspartners eller affärspartners

d)
för fullgörande av skyldigheter enligt lag eller myndighetsbeslut. Kontohavarens personuppgifter får lämnas vidare inom och utom EU till Clear Channels samarbetspartners och andra affärspartners, underleverantörer, betalningsförmedlare eller myndigheter för de ändamål som anges ovan.

Clear Channel Sverige AB är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för Clear Channel enligt PUL. Du har rätt att årligen, på skriftlig begäran till Clear Channel, få information om vilka personuppgifter om dig som Clear Channel behandlar. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas. Du kan vidare skriftligen på samma sätt när som helst anmäla att du inte vill ta emot direktreklam.

Metod för skydd av uppgifter
Clear Channel använder SSL (Secure Socket Layer), ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

Privacy policy

Låneavtal 2015

Avtalspart är Clear Channel Sverige AB. För att bli användare, måste du ha fyllt 18 år och acceptera följande villkor:

1. Du är ansvarig att följa alla gällande trafikregler och det är även ditt ansvar om du skadar dig själv, andra eller egendom när du lånar en cykel.

2.
Du är personligt ansvarig för ditt cykelkort och cykeln tills den är korrekt återlämnad. Du kan bara låna en cykel åt gången på ditt kort. Borttappat eller stulet kort skall omedelbart anmälas till vår Kundservice. Om anmälan uteblir eller kommer sent, hålls du ansvarig för missbruk av kortet. Förlorat kort ersätts ej. Öppet köp eller ångerrätt gäller ej vid köp över disk. För regler vid köp över Internet se vår hemsida www.citybikes.se

3.
Du får låna cykeln högst tre timmar per gång under öppettiderna för utlån. Underlåter du att lämna tillbaka cykeln i rätt tid kan Clear Channel spärra ditt cykelkort. Vi förbehåller oss rätten att skicka ut ett påminnelsemail vid ej returnerad cykel.

4.
Returnera cykeln i ett City Bikes-ställ och anmäl eventuella skador till via vår gratisapp eller till Kundservice 077- 444 24 24. Vid retur måste du se till att cykeln lämnas korrekt. Lampan i låset skiftar från grönt till rött och cykeln är fastlåst.

5.
Om cykeln parkeras/låses utanför cykelsystemets stationer, sker det helt och hållet på kortinnehavarens ansvar. Stöld/förlust av cykel måste omedelbart anmälas till Kundservice. Du är skyldig att samarbeta med Clear Channel om att upprätta polisanmälan. Om cykeln blir stulen eller skadad är du skyldig att ersätta Clear Channel för reparationer eller stöld med 800 kr (inkl moms). Clear Channel friskriver sig från allt ansvar för skador som uppstått i samband med din användning av lånecykeln. Denna friskrivning gäller inte om skadan orsakats av grov försumlighet av Clear Channel.

6.
Vi vill gärna informera om förändringar, göra marknadsundersökningar samt påminna när det är dags att förnya kort, via e-post, telefon eller brev. Vi kommer givetvis inte lämna ut dina uppgifter till någon annan eller marknadsföra annat än City Bikes.