picture picture picture picture

Frågor och svar

Hur lånar jag en cykel?
Ditt kort är nyckeln till cykelstationerna och du måste gå till en station för att kunna låna en cykel.
Följ anvisningarna på skärmen vid stolpen i ena änden av stationen och håll kortet intill kortläsaren. Du får stegvis information om hur du skall gå till väga. När du har blivit tilldelad en cykel lyfter du den ur stativet. Om cykeln av någon anledning blir stående i mer än 30 sekunder utan att bli lyft ut ur stativet blir den fastlåst igen och ditt kort frigörs.

Hur returnerar jag en cykel?
Cykeln returneras till någon av våra 150 cykelstationer som är i drift. Sätt cykeln i ett ledigt lås och stå kvar vid den tills dess att du försäkrat dig om att den blivit korrekt returnerad. Att den är korrekt returnerad ser du genom att lampan skiftar färg från grönt till att blinka rött/grönt för att sedan återgå till permanent rött igen. Känn efter så att cykeln sitter ordentligt fast. Kom ihåg att du är ansvarig för cykeln till dess att den är korrekt returnerad i stativet.

Hur länge kan jag ha en cykel?
City Bikes-cyklarna skall vara tillgängliga för alla och därför är lånetiden begränsad.
Du måste alltid returnera cykeln inom tre timmar, men kan göra ett nytt lån direkt efteråt. Returnerar du cykeln för sent får du en anmärkning på kortet och efter tre anmärkningar blir ditt kort spärrat.  Ta kontakt med oss på telefon 077-444 24 24  om detta skulle inträffa.

Jag försöker byta kort på hemsidan, men mitt gamla kort står registrerat, vad gör jag?
Vänligen logga in med dina uppgifter på vår hemsida. När du väl har loggat in med dina uppgifter så kommer ditt gamla kortnummer stå registrerat. Du genomför köpet som vanligt (även fast ditt gamla kortnummer står registrerat) och ändrar därefter ditt kortnummer till det nya.

Jag försöker genomföra köpet för cykelkortet men betalningen nekas, varför?
Vissa banker har infört en säkerhetsåtgärd när det kommer till internetköp. Detta innebär att Innan du handlar behöver kortet öppnas för Internetköp i Internet- eller Mobilbanken i tjänsten ”Öppna och stänga kort”. Kortet öppnas då i 60 minuter och stängs sedan automatiskt. 

Vilka betalkort accepterar ni?
Vi accepterar Visa och Mastercard

Vad händer om cykeln jag lånar är trasig?
Är cykeln du fick trasig, ställ tillbaks den och gör ett nytt lån så tilldelar stationen dig en ny cykel.

Vad händer om jag skadar en cykel?
Vi förstår att en cykel kan bli skadad av misstag, och hör gärna från dig om detta skulle inträffa. Du är alltid ersättningsskyldig för skador på cykeln. Vi hoppas att du tar hänsyn till både cykeln och andra medtrafikanter så att det inte sker några olyckor. På det viset gör du det trevligare för andra att använda cykeln efter dig.

Hur länge är mitt abonnemang giltigt?

Säsongskort
Ett säsongskort gäller mellan den 1 april och den 31 oktober. Säsongskort inköpta efter den 1 april gäller för resten av den inne­varande säsongen. Kasta inte ditt cykelkort efter att giltighetstiden gått ut, kortet kan reaktiveras kommande säsong. 

3-dagarskort
Ett 3-dagarskort ger dig tillgång till City Bikes under en begränsad tid. Kortet aktiveras första gången det används och är sedan giltigt tre dagar i följd. Detta kan du endast köpa hos våra återförsäljare. 

Ditt abonnemang är giltigt hela det kalenderåret då du köpte kortet, oavsett när du köper det. 

Var hittar jag stativen?
För en uppdaterad översikt hänvisar vi till kartan på vår hemsida www.citybikes.se eller vår nya gratis-app City Bikes.

Vad gör jag om stativet är fullt eller tomt?

Det händer att stativen blir fulla innan vi hunnit fram för att tömma dem, och på samma sätt så händer det att stationer blir tomma. Stationerna varnar automatiskt servicepersonal om detta skulle inträffa.
Du måste vid dessa tillfällen lämna din cykel vid en annat station. Det är aldrig tillåtet att lämna en cykel olåst.

Hur många cyklar jag kan låna?
Endast en åt gången. Behöver du fler cyklar rekommenderar vi dig att teckna fler abonnemang. Till exempel ett för varje familjemedlem. Cyklarna är endast avsedda för en cyklist åt gången.

Kan en person under 18 år använda cyklarna?
Abonnemang kan endast tecknas av personer över 18 år. Väljer du att låta en annan person använda ditt abonnemang är det du själv som är ansvarig för hur det används.

Kan jag cykla var jag vill?
Ja inom rimliga gränser, det är t.ex. inte tillåtet att ta med en cykel utanför länet, eller att cykla i skog och mark. 

När är City Bikes öppet?
Öppettider
Måndag–söndag från kl 06.00 till 22.00 (april-oktober) är cykelställen öppna för utlån, men du kan lämna tillbaka fram till 01.00.