picture picture picture picture

Köp cykelkort

Här kan du köpa säsongskort giltigt mellan april till oktober. För 3-dagarskort hänvisar vi till våra återförsäljare.

Nybeställning cykelkort


Beställ ditt nya cykelkort här
Betala med kort, leveranstid ca 3 dagar.

Nybeställning cykelkort via SL Accesskort


Ladda ditt SL-Access kort här

Återaktivering cykel-/SL Accesskort

 
Återaktivera ditt gamla cykel- eller SL Accesskort här